Program komputerowy 8nv

Program komputerowy 8nv

Funkcja grade_new() w języku C++ implementuje ten sam algorytm co operacja konstruktora. Używa ona funkcji calloc() zamiast malloc() do alokacji pamięci sterty. Ustawia również wszystkie komórki pamięci na zero. Wynik tych dwóch kroków jest taki sam jak przy użyciu konstruktora C++. Program jądra powinien również wykonać planowanie procesów. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł „Tworzenie nowej klasy w C++ – Grade_New()”.

False

Program komputerowy False został zaprojektowany przez Woutera van Oortmerssena w 1993 roku i jest ezoterycznym językiem programowania przypominającym Forth. Program używa obfuskowanej składni i maleńkiej implementacji. Kompilator został napisany w asemblerze 68000. Program posiada wiele przydatnych narzędzi i funkcji, w tym funkcje lambda, arytmetykę, struktury while, obsługę wejścia/wyjścia i komentarze.

Program jądra powinien wykonywać szeregowanie procesów

Kiedy proces jest wybrany do uruchomienia, nazywany jest wątkiem jądra. Proces powinien być zaplanowany zanim inne wątki zaczną działać. Ważne jest, aby zrozumieć mechanizm leżący u podstaw szeregowania procesów oraz szczegóły tego, jak system to robi. W tym celu jądro tworzy listę procesów zwaną deskryptorami procesów. Jądro tworzy te listy z pointerów, które są osadzone w strukturze danych deskryptora procesu. Następnie implementuje kołową listę podwójnie połączoną poprzez połączenie wszystkich istniejących deskryptorów procesów razem. Jądro implementuje tę listę za pomocą pól prev_task i next_task. Deskryptor init_task jest przodkiem wszystkich innych procesów.

Linux posiada funkcję scheduler, która kontroluje planowanie procesów. Funkcja ta jest zdefiniowana w kernel/sched.c, linia 549. Kopiuje ona prąd do zmiennej o nazwie prev, która reprezentuje ostatni uruchomiony proces. Jeśli priorytet jakiegoś procesu jest wyższy niż bieżącego, to proces ten powinien zostać zaplanowany do późniejszego uruchomienia. Alternatywnie, proces może być zaplanowany do uruchomienia tylko wtedy, gdy zużywa mniej energii niż proces bieżący.

Ta funkcja planowania procesów jest ważną częścią systemu Linux, ponieważ sprawia wrażenie, że wiele procesów działa jednocześnie. Chociaż jest to możliwe, liczba uruchomionych procesów jest ograniczona liczbą procesorów w systemie, więc proces jądra powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby uszeregować zadania zgodnie z posiadanymi priorytetami. Taki scheduler powinien również uwzględniać różnice pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Istnieją dwa podstawowe typy systemów wielozadaniowych: sterowane przerwaniami i nieblokujące.


Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *