Netplwiz: zarządzanie kontami użytkowników w systemie windows

Netplwiz: zarządzanie kontami użytkowników w systemie windows

W artykule tym omówimy narzędzie o nazwie „netplwiz”, które jest dostępne w systemach operacyjnych Windows. Netplwiz to narzędzie, które umożliwia zarządzanie kontami użytkowników w systemie Windows w sposób prosty i wygodny. Pozwala ono na dodawanie, usuwanie oraz konfigurowanie kont użytkowników, a także dostosowywanie ustawień związanych z logowaniem.

Jak Otworzyć Narzędzie Netplwiz?

Aby otworzyć narzędzie netplwiz, wykonaj następujące kroki:

 1. Naciśnij klawisze Win + R , aby otworzyć okno Uruchamianie.
 2. Wpisz komendę ” netplwiz ” (bez cudzysłowu) i kliknij przycisk OK.

Zarządzanie kontami użytkowników

Netplwiz dostarcza wiele opcji związanych z zarządzaniem kontami użytkowników:

 • Możesz dodawać nowe konta użytkowników do systemu.
 • Usuwać konta użytkowników, które nie są już potrzebne.
 • Ustawiać automatyczne logowanie na wybrane konto podczas startu systemu.
 • Zmieniać hasła i inne parametry kont użytkowników.

Konfigurowanie automatycznego logowania

Jedną z przydatnych funkcji narzędzia netplwiz jest konfiguracja automatycznego logowania na wybrane konto po uruchomieniu systemu. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz narzędzie netplwiz zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami.
 2. Zaznacz pole obok opcji ” Wymagaj podania nazwy użytkownika i hasła „.
 3. Wybierz konto, które chcesz ustawić jako konto automatycznie logujące się.
 4. Podaj hasło tego konta i potwierdź.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie wpisz hasło ponownie, aby zatwierdzić zmiany.

Faqs

Jakie systemy operacyjne obsługują narzędzie netplwiz?

Narzędzie netplwiz jest dostępne w systemach operacyjnych z rodziny Windows, w tym Windows 7, 8, 8.1 oraz 10.

Czy korzystanie z automatycznego logowania jest bezpieczne?

Automatyczne logowanie może być wygodne, ale wiąże się z pewnym ryzykiem bezpieczeństwa. Jeśli korzystasz z tej funkcji, upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku i nie udostępniasz swojego komputera osobom niezaufanym.

Czy netplwiz umożliwia zmianę uprawnień kont użytkowników?

Tak, netplwiz pozwala na zarządzanie uprawnieniami kont użytkowników. Możesz zmieniać konta użytkowników na konta standardowe, administratora lub innych typów kont z odpowiednimi uprawnieniami.

Czy można cofnąć zmiany wprowadzone za pomocą netplwiz?

Tak, możesz wrócić do pierwotnych ustawień konta użytkownika lub wycofać automatyczne logowanie w każdej chwili, otwierając ponownie narzędzie netplwiz i dokonując odpowiednich zmian.


Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *