Jak przeglądać dziennik błędów komputera

Jak przeglądać dziennik błędów komputera

Jeśli ostatnio miałeś problemy ze swoim komputerem, prawdopodobnie próbowałeś zajrzeć do dziennika błędów komputera. Jeśli jesteś jak większość użytkowników, jest to trudne zadanie. Jednak nie jest to niemożliwe! Istnieją różne sposoby, dzięki którym możesz przejrzeć dziennik zdarzeń i naprawić problemy. Oto kilka prostych kroków, aby to zrobić. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci zorientować się, gdzie są problemy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Event Viewer

Aby uzyskać szczegółowy przegląd dzienników błędów, możesz użyć Event Viewer. Otworzy się konsola, w której zobaczysz wszystkie logi związane z danym zdarzeniem. Aby zawęzić wyniki, wybierz zakres czasu lub kliknij opcję „By log”. Aby zawęzić zdarzenia, możesz filtrować zdarzenia według słowa kluczowego, kategorii, a nawet według daty i godziny. Można również wyeksportować dziennik do różnych formatów.

Następnym krokiem jest znalezienie błędu według identyfikatora zdarzenia. Identyfikatory zdarzeń są unikatowe dla każdego błędu i można je wyszukać w Internecie, aby dowiedzieć się więcej o przyczynie problemu. Jeśli nie jesteś pewien, jaki to błąd, możesz również wyszukać nazwę zdarzenia w pasku wyszukiwania systemu Windows. Po zarejestrowaniu błędu można kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno. Jeśli błąd wystąpił więcej niż raz, spróbuj wyszukać go za pomocą wyszukiwania słów kluczowych lub filtrowania.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem komputera lub losowym ponownym uruchomieniem, możesz również skorzystać z Podglądu zdarzeń. Jeśli doświadczasz takich problemów, możesz znaleźć przyczynę problemu, analizując komunikat o błędzie w Podgląd zdarzeń. Na przykład, jeśli niedawno zrestartowałeś swój komputer, możesz sprawdzić zakładkę „Ustawienia”, aby zobaczyć, co spowodowało ponowne uruchomienie. Jeśli komputer zawiesza się od jakiegoś czasu, warto sprawdzić zdarzenie „Wyłączanie”, aby sprawdzić, czy nie zostało ono spowodowane przez problem sprzętowy. Pomoże to również zlokalizować problem z błędnym sterownikiem sprzętowym.

Oprócz identyfikatora zdarzenia, można również wyświetlić sam dziennik. Informacje z dziennika zdarzeń są wyświetlane w środkowym okienku. Zdarzenie można wyszukać według kategorii, kategorii zadania oraz daty i godziny. Można również filtrować dziennik za pomocą przycisku Znajdź. Wyświetlane informacje są łatwe do odczytania i filtrowania, a ponadto można zobaczyć szczegóły dotyczące konkretnego błędu. Aby uzyskać dostęp do dzienników zdarzeń innego komputera, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy Podgląd zdarzeń i połączyć się z nim.

Dzienniki rozruchu

Dziennik rozruchu/uruchomienia to plik, który śledzi, które sterowniki i pliki są ładowane i rozładowywane podczas procesu uruchamiania komputera. Jest on aktualizowany po każdym ponownym uruchomieniu komputera, co zwiększa liczbę wpisów. Aby ułatwić rozwiązywanie problemów, można wyłączyć ten dziennik. W tym celu należy otworzyć Konfigurację systemu, wpisując w edytorze tekstu polecenie msconfig, i odszukać kartę Boot.

Bieżący identyfikator jest kluczem do szybkiego odniesienia. Możesz edytować ten plik za pomocą polecenia msconfig, aby włączyć lub wyłączyć rejestrowanie. Upewnij się, że wiesz, który dysk wyłączasz. Dzienniki rozruchu/uruchomienia komputera w przypadku błędu mogą być również przydatne w rozwiązywaniu problemów. Szukając informacji o rozwiązywaniu problemów w dzienniku rozruchu/uruchomienia, można sprawdzić, które sterowniki powodują błąd.

Jeśli znajdziesz błąd w dziennikach rozruchu/uruchomienia, spróbuj ponownie uruchomić komputer, aby wyczyścić błędy. Zazwyczaj błąd jest spowodowany przez brakujące lub uszkodzone pliki rejestru. Logi rozruchu/uruchomienia mogą dać ci pojęcie o tym, który komponent sprzętowy wymaga naprawy. Dziennik rozruchu/startu zawiera najbardziej aktualne informacje o komputerze. Należy więc zwrócić uwagę na dzienniki startu/rozruchu i spróbować naprawić komputer.

Możesz również wyłączyć logi rozruchu/uruchomienia w systemie Windows, naciskając klawisze Win+R. W Konfiguracji systemu można wejść do Konfiguracji systemu i Opcji rozruchu, a następnie wyłączyć logi rozruchu/uruchomienia. Zapisz zmiany, klikając przycisk OK. Możesz również pobrać i uruchomić narzędzie PC Repair & Optimizer. To narzędzie naprawi wszelkie błędy w rejestrze systemu Windows. Inną opcją jest użycie narzędzia wiersza poleceń BCDEdit w celu aktywacji dziennika startu/rozruchu.

Dziennik zabezpieczeń

Dziennik błędów systemu Windows rejestruje zdarzenia w dziennikach systemu operacyjnego i aplikacji. Dzienniki te zawierają informacje o operacjach sprzętowych i programowych, a także zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem. System operacyjny Windows rejestruje określone zdarzenia, takie jak awarie aplikacji i zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemu, w Przeglądarce zdarzeń. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać dzienniki System i Aplikacja, ale dziennik Bezpieczeństwo jest dostępny tylko dla administratorów. W tym artykule opisano, jak używać dziennika Zabezpieczenia, aby pomóc w diagnozowaniu problemów.

Rodzaje wpisów w dzienniku zabezpieczeń są klasyfikowane według ich powagi i typu. Wpisy w dzienniku zabezpieczeń są klasyfikowane jako Ostrzeżenie, Błąd, Informacja, Audyt powodzenia i Audyt niepowodzenia. Wpisy dziennika zdarzeń są również skategoryzowane według informacji nagłówkowych, które zawierają opis z programu Event Viewer. Ważne jest, aby wiedzieć o Dzienniku Bezpieczeństwa, aby uniknąć wykrycia. Analizując dzienniki pod kątem podejrzanych trendów, można podjąć działania przeciwko różnym atakom.

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu problemów z aplikacją jest zrozumienie, co zawiera dziennik zabezpieczeń. Dziennik zabezpieczeń zawiera różne zdarzenia, z których każde ma określone znaczenie. Na przykład komunikat ostrzegawczy może pojawić się w przypadku wyczerpania miejsca na dysku lub nieprawidłowego ładowania usługi. Z kolei zdarzenie krytyczne wskazuje na poważny problem, który wymaga natychmiastowej uwagi. Może on zawierać kod błędu, identyfikator komunikatu oraz szczegółowy opis błędu.

Nieudana próba logowania wskazuje na potencjalne naruszenie bezpieczeństwa. Błąd ten może być wynikiem włamania, zapomnienia hasła lub nieprawidłowej konfiguracji hasła. Szczegóły dotyczące nieudanych prób logowania są zwykle zapisywane w dzienniku zabezpieczeń. W niektórych przypadkach dziennik zabezpieczeń zawiera również godzinę, proces systemowy i nazwę użytkownika. Szczegóły te są wykorzystywane do filtrowania i przeszukiwania zapisów zdarzeń. Mogą być pomocne w diagnozowaniu incydentu bezpieczeństwa, ale pozostawione bez kontroli mogą być szkodliwe.

Dziennik aplikacji

Dziennik błędów aplikacji zawiera szczegóły dotyczące błędów napotkanych w programie. Informacje te są wykorzystywane do celów diagnostycznych i audytowych. W tym artykule przyjrzymy się rodzajom błędów, które mogą być rejestrowane i jak je interpretować. Istnieją trzy podstawowe typy dzienników błędów aplikacji: awarie krytyczne, ostrzeżenia i błędy. Pierwszy typ opisuje nieodwracalne awarie systemu i aplikacji. Pozostałe dwa typy błędów opisują konkretne awarie, które występują w przepływie wykonania w ramach aplikacji.

Dziennik błędów aplikacji rejestruje krytyczne błędy, które napotyka program. W zależności od systemu, może zawierać informacje o komunikatach nie będących błędami. Generalnie jednak ma on za zadanie rejestrować komunikaty o błędach generowane przez program. Programami tymi mogą być systemy operacyjne, aplikacje innych firm lub oprogramowanie sieciowe. Webmaster może używać dzienników błędów do rozwiązywania problemów z błędami i określania, które błędy należy naprawić. Dzienniki są również przydatne do celów zarządzania i rozwiązywania problemów.

Formatownik dziennika jest obiektem, który może być instancjonowany za pomocą ciągu formatującego. Dodaje on ślad do każdego wpisu w dzienniku. Istnieje kilka użytecznych zmiennych formatujących dla logów. Są one wymienione w dokumentacji pakietu logowania. Jeśli nie jesteś pewien, jak ich używać, zapoznaj się z dokumentacją swojej aplikacji. Nie ma „dobrej” lub złej” odpowiedzi na to pytanie. Poniżej wymieniono najczęściej występujące typy błędów.

Atrybuty name i version opisują konfigurację dziennika. Name zawiera nazwę instancji loggera, a version wskazuje na wersję konfiguracji. 1.0 jest aktualną wersją konfiguracji. Pozostałe atrybuty opisują funkcjonalność poszczególnych znaczników. Jeśli aplikacja jest duża, dziennik może wypełnić cały dysk. Aby uniknąć wypełnienia dziennika zbyt dużą ilością danych nagłówkowych, można ustawić maksymalną długość 10 GB. Możesz chcieć zmodyfikować to ustawienie w oparciu o swoje potrzeby.

Crash log

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że zostałeś pozostawiony z zastanawianiem się, czy jest problem z komputerem, prawdopodobnie powinieneś zajrzeć do dziennika awarii. Jest to lista zdarzeń, które doprowadziły do awarii. Jeśli aplikacja była duża, będzie to szczególnie przydatne, ponieważ powie ci, które biblioteki są rzeczywiście używane. Możesz także zobaczyć podział na strony sterty, stosu i strażnika. Te wszystkie zdarzenia pomogą Ci ustalić, co poszło nie tak i jak to naprawić.

Dziennik awarii systemu to inna nazwa dla Podglądacza zdarzeń. W tym oknie wyświetlane są informacje o połączeniach i szczegóły błędów. Zdarzenie można rozwinąć, klikając przycisk + obok jego nazwy. Jeśli zdarzenie wystąpi w określonym czasie, można je dwukrotnie kliknąć, aby zobaczyć więcej szczegółów. Jeśli chcesz zobaczyć konkretny błąd, możesz również otworzyć szczegóły błędu, klikając na szczegóły. Ten krok jest szczególnie przydatny, jeśli niedawno zainstalowałeś nowy program, który powoduje awarię komputera.

Aby łatwiej przeglądać dzienniki awarii, możesz utworzyć widok niestandardowy. Kliknij przycisk Utwórz widok niestandardowy i wybierz okres czasu. Następnie zaznacz pola obok opcji Krytyczny, Ostrzeżenie i Błąd, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie dziennika awarii dla tego zakresu dat. Możesz również użyć przycisku Widok niestandardowy, aby zawęzić listę i wybrać określone awarie lub zdarzenia. W ten sposób można łatwo określić, który błąd jest przyczyną awarii.

Aby sprawdzić, które z tych zdarzeń spowodowało awarię, można zajrzeć do dziennika awarii systemu. Można również zajrzeć do dziennika aplikacji, aby dowiedzieć się, który komponent powodował awarię. Te dzienniki zawierają adresy wewnętrznej struktury muteksu i blokady systemu operacyjnego. Miejmy nadzieję, że te informacje pomogą ci rozwiązać awarię i zapobiec jej powtórzeniu. Jeśli nie, możesz użyć menu kontekstowego, aby dowiedzieć się więcej o konkretnym dzienniku.


Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *